Welkom op de webpagina van het Huurders Overleg Platform oftewel het HOP.

Het Huurders Overleg Platform is/was het professionele samenwerkingsverband van drie huurdersorganisaties in het werkgebied van Woonstichting Leystromen.

Per 31 december 2019 staakt Huurdersvereniging Oisterwijk (één van de drie huurdersorganisaties) definitief haar taken doordat er onvoldoende bestuursleden binnen de vereniging kunnen worden gevonden.

Het is van belang dat belangen van alle huurders van Woonstichting Leystromen op een goede wijze behartigd blijven. Daarom hebben de andere twee huurdersorganisaties (Uw Huurdersraad en HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek) besloten om de jarenlange samenwerking te continueren in een nieuwe huurders organisatie. Per 22 januari 2020 zal men onder de naam Stichting Huurders Leystromen gezamenlijk verder gaan.

Waarschijnlijk zullen de bestaande verenigingen in de loop het jaar 2020 ontbonden worden of omgebouwd worden naar een lokale commissie (per gemeenten). De besturen zullen daarvoor plannen voorleggen aan haar leden ter besluitvorming.

Op de hoogte blijven van de Stichting Huurders Leystromen i.o., kijk regelmatig op de website www.huurdersleystromen.nl.

Behoud van lokale accenten en lokale samenwerking op basis van gelijkwaardigheid is onderdeel van ons beleid maar belangrijker is dat het maakt wie wij zijn. Juist die lokale verbindingen creëren, samen kleine en grote dingen doen, daar ligt volgens mij de grootste kracht van de nieuwe huurdersvereniging. Deze dicht in de buurt en dichtbij je hart mentaliteit zorgt juist voor de noodzakelijke maatschappelijke draagkracht die je als huurdersvereniging moet hebben om een sterke belangenbehartiger en tegenkracht te zijn bij een professionele  verhuurder. De afzonderlijke lokale krachten bijeen brengen in het Stichting Huurders Leystromen, zorgt ervoor dat we gezamenlijk echt invloed kunnen uitoefenen op de thema’s die leven binnen het sociaal huren bij Woonstichting Leystromen. Dit alles vanuit een brede maatschappelijke legitimatie.

Michèle de Vries, voorzitter HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek.